Net.kulturni klub MaMa

Preradovićeva 18., 10000 Zagreb
Telefon:  +385 01 485 6400
Fax:  +385 01 485 5729
Web: www.mi2.hr
E-mail: mi2@mi2.hr

Prema našim informacijama u tom terminu nema događanja!