Galerija "Juraj Plančić" - Muzej Staroga Grada

ulica braće Biankini 2., 21460 Stari Grad
Telefon: +385 21 766 324
E-mail: muzej.staroga.grada@st.t-com.hr

Prema našim informacijama u tom terminu nema događanja!